Model 200

El model 200 és una declaració jurídica que les empreses estan obligades a presentar anualment al Registre Mercantil. És una manera d'informar sobre la situació financera i econòmica de l'empresa. El model 200 inclou informació sobre el patrimoni, el resultat de la gestió, els comptes anuals i els informes de gestió i auditoria.

Des de Consulting EV, us ajudem en el procés de presentació del model 200 de diverses maneres:

Assessorament: Assessorem sobre els requisits legals i comptables.

Recull d'informació: Recopilem tota la informació que necessita el model.

Revisió i validació: Revisem i validem per assegurar que compleixi tots els requisits legals i comptables.

Presentació: Finalment, ho presentem en nom de l'empresa al Registre Mercantil, assegurant que es compleixin tots els terminis legals.

Representació legal: Actuem com a representant legal de l'empresa davant del registre mercantil en cas que passi algun problema amb el model.

Visita el post original al nostre Instagram: https://www.instagram.com/p/ComgPCCK82W/