L'equip més preparat per a la vostra empresa

Consulting EV

Consulting EV, més de 20 anys d'experiència

El principal valor de la nostra gestió és aconseguir una coordinació de totes les àrees a l'assessorament als nostres clients. El coneixement del client és la nostra prioritat per oferir-vos les millors solucions.
I la nostra experiència és que així podem obtenir els millors resultats amb el mínim cost.

La nostra política no és altra cosa que la serietat, el compromís, l'eficàcia i l'alt percentatge d'èxit en el desenvolupament empresarial i lliure dels nostres clients.

Jove amb targeta de Consulting EV

Àrees d'actuació

Persones de negocis signant un contracte

Consultoria empresarial

Planificació empresarial

Gestió social

Relació amb tercers

Legal compliance

Gestió de patrimonis

Gestió cooperatives i associacions

Dona amb tablet ensenyant projectes de negocis

Assessors

Assessoria i gestió tributària

Assessoria i gestió laboral

Assessoria i gestió comptable

Persones de negocis en una reunió

Defensa jurídica

Conciliacions i procediments laborals

Litigis mercantils i societaris

Litigis civils

Litigis contra l'Administració

Litigis penals

Experts en aquestes àrees

Homes de negocis reunits

Assessoria i gestió laboral

Reunió de negocis

Comptabilitat

Persones de negocis veient un projecte a la tauleta

Assessorament jurídic fiscal

Home de negocis amb maletí

Assessorament empresarial

Joves emprenedors fent un projecte

Contractes

Homes de negocis donant-se la mà

Constitució i gestió de societats