L'equip més preparat per a la vostra empresa

Consulting EV

Assessoria i gestió tributària

Confecció i presentació de tots els models tributaris obligatoris pels contribuents davant de l'Agència Tributària.

Assessorament tributari previ a la realització de qualsevol operació de compravenda, fusió, o dissolució.

Gestió i assistència jurídica a les comprovacions i les inspeccions de l'Agència Tributària.

Assessorament especial per a grups d'empreses.

Assessorament especial a empreses en règims especials, patrimonials, arrendament de lloguers, SICAV, ETVE.

5
Persones de negocis signant un contracte
Dues persones donant-se la mà

Assessoria i gestió laboral

Us assessorem en la contractació de personal, confecció de nòmines i assegurances socials. Control dels venciments dels seus contractes, facilitant les fórmules més idònies de continuïtat o rescissió de contractes. Ens encarreguem de totes aquelles gestions relacionades amb la Seguretat Social.

Anàlisi de bonificacions i reduccions tributàries

5

Assessoria i gestió comptable

Gestionem tots els processos necessaris de l'àmbit comptable de l'empresa, donem suport tècnic a la comptabilització d'operacions, supervisem el procés comptable i analitzem els estats financer
5
Empresari ensenyant un projecte als seus companys