L'equip més preparat per a la vostra empresa

Consulting EV

Planificació empresarial

Oferim un servei integral per a la petita i mitjana empresa que li permet externalitzar la gestió comptable, fiscal i laboral de la seva activitat, que juntament amb l'assessorament per part dels nostres experts us permet dur a terme totes les vostres obligacions d'una manera econòmica i eficaç.
Tots els serveis relacionats a les àrees d'assessorament també es presten a entitats o persones no residents, des de la creació de sucursals, o alta destabliments permanents. O en cas d'activitats sense establiment permanent. En el cas de les persones no residents, declaracions de Patrimoni un d'IRPF per no residents, així com totes les gestions de les operacions que facin dins del territori espanyol.

5
Persones de negocis signant un contracte
Dues persones donant-se la mà

Gestió social

Assessorament des de la constitució de la societat i de tots els pactes que l'empresa dugui a terme durant la seva vida com ara: ampliacions de capital, pactes de socis, pactes familiars, modificacions estatutàries, i tots aquells actes dins l'àmbit mercantil societari.
5

Relació amb tercers

Assessorament en contractes, unions temporals d'empresa, associacions i qüestions de competència.
5
Empresari ensenyant un projecte als seus companys

Gestió de patrimonis

Compliment de les obligacions tributàries i gestió i presentació de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Especialistes en:

Donacions i successions
Patrimonis protegits a favor de discapacitats.
Anàlisi de bonificacions i reduccions tributàries.

5
Dibuix blanc i negre d'una casa
Persones de negocis signant un contracte

Gestió de cooperatives i associacions

Assessorem i gestionem cooperatives, associacions i totes aquelles empreses d'economia social, així com per facilitar la cooperació entre elles. Fem totes les gestions necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l'economia social i les cooperatives des de les perspectives legals, economico-fiscals i de recursos humans.
5