L'equip més preparat per a la vostra empresa

Consulting EV

Defensa jurídica

Procediments laborals, civils, mercantils, administratius i penal

Comptem amb professionals a l'àmbit del dret especialitzats en procediments laborals, civils, mercantils, administratius i penal. Això garanteix la defensa dels nostres clients en litigis en aquest àmbits i en especial:

Conciliacions i procediments laborals
Litigis mercantils i societaris
litigis civils
Litigis contra l'Administració Tributària, Seguretat Social, Generalitat i altres Administracions Públiques.
Litigis penals a l'àmbit del delicte penal econòmic i del delicte tributari.

5
Persones de negocis signant un contracte