Loading...
Consultoria Empresarial 2018-02-08T19:10:38+00:00

CONSULTING EV, MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA

El principal valor de la nostra gestió es aconseguir una coordinació de totes les àrees en l’ assessorament als nostres clients.  El coneixement del client es la nostre prioritat per oferir-li les millors solucions.

I la nostre experiència és que així podem obtenir els millors resultats amb el mínim cost.

La nostra política no és altra més que la serietat, el compromís, l’eficàcia i l’alt percentatge d’èxit en el desenvolupament empresarial i lliure dels nostres clients.

CONSULTORIA EMPRESARIAL

Oferim un servei integral per la petita i mitjana empresa que li permet externalitzar la gestió comptable, fiscal i laboral de la seva activitat, que junt amb l’assessorament per part dels nostres experts li permet portar a terme totes les seves obligacions d’una manera econòmica i eficaç.
Tots els serveis relacionats en les àrees d’assessorament també es presten a entitats o persones no residents, des de la creació de sucursals, o alta de establiments permanents. O en el cas d’activitats sense establiment permanent. En el cas de les persones no residents, declaracions de Patrimoni u de IRPF per no residents, així com totes les gestions de les operacions que realitzin dins del territori espanyol.

Assessorament des de la constitució de la societat i de tots el pactes que l’empresa dugui a terme durant la seva vida tals com: ampliacions de capital, pactes de socis, pactes familiars, modificacions estatuàries, i tots aquells actes dins l’àmbit mercantil societari.

Assessorament en contractes, unions temporals d’empresa, associacions, i qüestions de competència.

Anàlisi previ del acompliment de la legislació vigent en cada un dels sectors, així com de les àrees generals de l’empresa.
Identificació dels riscos legals per incompliments latents o per falta de protecció de possibles incompliments.
Establiment dels controls necessaris dins de l’empresa per aconseguir el flux d’informació, tractament de les dades i protocols de reacció davant de incompliments legals.
Auditories periòdiques per aconseguir l’optimització del seu programa de legal compliance.

Acompliment de les seves obligacions tributaries i gestió i presentació del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Especialistes en:

Donacions i successions
Patrimonis protegits en favor de discapacitats.
Anàlisi de bonificacions i reduccions tributaries.

Assessorem i gestionem cooperatives, associacions i i totes aquelles empreses d’Economia Social, així com per facilitar la cooperació entre elles. Fem totes les gestions necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l’economia social i les cooperatives des de les perspectives legals, econòmic-fiscals i de recursos humans.

TE DUBTES SOBRE FISCALITAT, COMPTABILITAT, GESTIÓ LABORAL O DE SOCIETATS ? CONSULTI ELS NOSTRES EXPERTS.

CONSULTI’NS

ESPECIALISTES EN AQUESTES ÀREES

column1-image1Assessoria i gestió laboral

column2-image1Comptabilitat

column3-image1Assessoria jurídica fiscal inmobiliari

column2-image1Assessoria empresarial

column1-image2Contractes

column2-image1Constitució i gestió de societats

SERIOSITAT I COMPROMÍS

La nostra política no és altra més que la serietat, el compromís, l’ eficàcia i l’ alt percentatge d’ èxit en el desenvolupament empresarial i lliure dels nostres clients.

CONTACTI’NS