Loading...
Assessors 2018-02-08T19:12:38+00:00

CONSULTING EV, MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA

El principal valor de la nostra gestió es aconseguir una coordinació de totes les àrees en l’ assessorament als nostres clients.  El coneixement del client es la nostre prioritat per oferir-li les millors solucions.

I la nostre experiència és que així podem obtenir els millors resultats amb el mínim cost.

La nostra política no és altra més que la serietat, el compromís, l’eficàcia i l’alt percentatge d’èxit en el desenvolupament empresarial i lliure dels nostres clients.

ASSESSORS

Confecció i presentació de tots els models tributaris obligatoris pels contribuents davant de l’Agencia Tributaria.

Assessorament tributari previ a la realització de qualsevol operació de compravenda, fusió, o dissolució.

Gestió i assistència jurídica a les comprovacions i inspeccions de l’Agencia Tributaria.

Assessorament especial per grups d’empreses.

Assessorament especial a empreses en règims especials, patrimonials, arrendament de lloguers, SICAV, ETVE.

L’ assessorem en la contractació de personal, confecció de nòmines i assegurances socials. Control dels venciments dels seus contractes, facilitant les formules més idònies de continuïtat o rescissió de contractes. Ens encarreguem de totes aquelles gestions relacionades amb Seguretat Social.

Anàlisi de bonificacions i reduccions tributaries.

Gestionem tot els processos necessaris de l’àmbit comptable de l’empresa, donem suport tècnic en la comptabilització d’operacions, supervisem el procés comptable i analitzem els estats financers.

TE DUBTES SOBRE FISCALITAT, COMPTABILITAT, GESTIÓ LABORAL O DE SOCIETATS ? CONSULTI ELS NOSTRES EXPERTS.

CONSULTI’NS

ESPECIALISTES EN AQUESTES ÀREES

column1-image1Assessoria i gestió laboral

column2-image1Comptabilitat

column3-image1Assessoria jurídica fiscal inmobiliari

column2-image1Assessoria empresarial

column1-image2Contractes

column2-image1Constitució i gestió de societats

SERIOSITAT I COMPROMÍS

La nostra política no és altra més que la serietat, el compromís, l’ eficàcia i l’ alt percentatge d’ èxit en el desenvolupament empresarial i lliure dels nostres clients.

CONTACTI’NS