L'equip més preparat per a la vostra empresa

Consulting EV

Servei de gestió tributària

Servei de gestió tributària

A l'entramat empresarial contemporani, on la competitivitat i l'agilitat són crucials, la gestió tributària eficient emergeix com un component essencial per a l'èxit sostenible. La capacitat de navegar per les complexitats del panorama fiscal no només es tradueix en un requisit legal, sinó també en un impulsor estratègic que defineix la salut financera i la projecció futura d'una empresa. En aquest context, sorgeix Consulting EV com un far de solucions integrals per abordar les necessitats tributàries de les empreses.

Descobreix els nostres serveis de consultoria laboral

Descobreix els nostres serveis de consultoria laboral

En un panorama empresarial cada cop més desafiador, on l'excel·lència es converteix en un requisit fonamental per al creixement sostenible, es presenta Consulting EV com a soci estratègic compromès amb l'èxit de les empreses. Amb una trajectòria sòlida, la nostra empresa es destaca per comprendre les complexitats úniques de cada client i per proporcionar solucions de consultoria laboral que van més enllà del que és convencional.

Model 200

Model 200

El model 200 és una declaració jurídica que les empreses estan obligades a presentar anualment al Registre Mercantil. És una manera d'informar sobre la situació financera i econòmica de l'empresa.

Assessoria fiscal: Tota la informació que necessites

Anàlisis DAFO

L'anàlisi DAFO és una tècnica utilitzada per avaluar la situació actual i futura d'una empresa o projecte. La sigla DAFO representa les paraules Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.

Model 100

Model 100

El Model 100 és un formulari que es fa servir per presentar la Declaració Anual de la Renda de les Persones Físiques. Aquest model és obligatori per a totes les persones físiques que obtinguin ingressos al territori nacional, incloent-hi aquells que resideixin a l'estranger, però tinguin ingressos dins de l'estat.

Model 303

Model 303

El model 303 és un formulari que les empreses han de presentar anualment a l'Agència Tributària per declarar l'IVA corresponent a l'any anterior. El termini per presentar-lo és el 20 de juliol i es pot fer de manera telemàtica. No presentar-ho o fer-ho fora del termini pot comportar sancions econòmiques i l'obligació de complir les obligacions fiscals.